Tagsági feltételek

Oldal nyomtatása

Az egészség- és önsegélyező pénztári tagság, feltételekhez van kötve. Ezeket összefoglaltuk az ide vonatkozó jogszabályok alapján.

Ön is az OTP Egészségpénztár tagja lehet, amennyiben

  • a 16. életévét betöltötte,
  • az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
  • a Belépési nyilatkozatot aláírta,
  • és vállalja a tagdíj fizetését.

A Pénztárba való belépéshez a Belépési nyilatkozat letöltése, kitöltése és személyes leadása szükséges a Pénztár ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Váci út 80. OTP Bankfiók), vagy postázza levelezési címünkre (Levélcím: OTP Egészségpénztár - 1369 Budapest 5, Pf. 362.), de ebben az esetben majd egy személyes azonosításra szintén be kell fáradnia az ügyfélszolgálatunkra vagy egy bankfiókba.

Tagdíj

Az OTP Egészség- és Önsegélyező Pénztár egységes (minimális) havi tagdíja 2.000 Ft. Természetesen ennél magasabb - tetszőleges összegű - tagdíjat is befizethet, és lehetősége van eseti befizetés(ek)re is.

Belépéssel kapcsolatos egyszeri költségek

Az új pénztártagok (ide értve a más pénztárból átlépőket is)   belépéstől számított első két hónapban tett befizetéseiből 2.000,- Ft kizárólag a Pénztár működési tartalékába kerül. További költség a pénztártag részére kibocsátandó első (belépéskori) kártya díja 2.900,- Ft. Amennyiben a pénztártag rendelkezik már OTP Cafeteria Kártyával, azon - a pénztártagi jogviszony létrejöttére figyelemmel – az egészségpénztári kártya funkció kerül aktiválásra, melynek díja 2.100,- Ft.

Befizetése az alábbiak szerint kerül felosztásra

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a befizetett tagdíjakat három tartalék között osztjuk fel.

2013. január 1-jétől

  Fedezeti tartalék  Működési tartalék  Likviditási tartalék 
Éves 0-100.000 Ft befizetésig  92,0%  7,9%  0,1% 
100.001 Ft -tól  96,0%  4,0%  0,0% A fedezeti tartalék a tagok egyéni egészségszámláinak összessége, melynek terhére szolgáltatásokat és termékeket vásárolhatnak.

A működési tartalék a pénztár működési költségeit (pl. nyilvántartás, könyvelés, munkáltatói levelek és egyéni számlaértesítők költsége) fedezi.

A likviditási tartalék a pénztár fizetőképességének fenntartására és a befektetési kockázatok csökkentésére szolgál.

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
Ep híres játék
EP App
Egyszerű, gyors - Bankkártyás fizetés az otpportalok.hu oldalon

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Kitölthető online belépési nyilatkozat

Utolsó módosítás dátuma:
2018. november 12.