Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások

Oldal nyomtatása

Az OTP Egészségpénztár Küldöttközgyűlése 2016. január 28-án döntött az önsegélyező pénztári szolgáltatások 2016. március 1-jével történő felvételéről. Ezen szolgáltatások 180 napos várakozási időt követően vehetők igénybe, azaz a Pénztár a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott, legalább 180 napja jóváírt szabadon felhasználható egyenlege terhére nyújtja ezeket a szolgáltatásokat, kivéve a hozamot és az adóhatóság részéről átutalt pénztári befizetések kedvezményét.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások igénybejelentése kizárólag a Pénztártag saját aláírásával ellátott, a Pénztár által rendszeresített nyomtatványon nyújtható be (abban az esetben is kitöltendő a bejelentőlap, ha csak egy számla kerül beküldésre a Pénztárhoz).

Szülési támogatás

A Pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosítja. A gyermek megszületése, örökbefogadása (évente 1.000.000 Ft/gyermek) esetén vehető igénybe egyszeri támogatásként az egyéni számla terhére.

Gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED)

A csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg (a korábbi bér) mértékéig.

Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET)

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátással megegyező mértékben.

Álláskeresési támogatás

A Pénztár azon személyek részére nyújtja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak. Az álláskeresési járadék, vagy álláskeresési segély összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg (a korábbi bér) mértékéig.

Temetés igazolt költségeinek támogatása

A Pénztár a pénztártag közeli hozzátartozójának halála esetén a pénztártagnak, mint hátramaradottnak nyújtja (számla alapján) ezt a szolgáltatást.

Beiskolázási támogatás

Beiskolázási támogatást a Pénztár a családi pótlékra jogosult tag, vagy az általa bejelentett szolgáltatási kedvezményezett, mint gyermeket nevelő szülő, továbbá örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosít.

  • Beiskolázási támogatásnak minősül a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának megtérítése, valamint
  • Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése biztosítja.

A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet (2018. évben 138.000 Ft/év/gyermek).

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása, melyet a Pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizet meg, vagy a tag lakossági folyószámlájára térít meg. A támogatást a pénztártag veheti igénybe. A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet (2018. évben 20.700 Ft/hó).

Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő (szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő) fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet (2018. évben 20.700 Ft/hó).

Idősgondozás támogatása

A pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására, de legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig (2018. évben 28.500 Ft/hó).

Az OTP Egészségpénztár által elszámolható kiegészítő önsegélyező szolgáltatásokat összefoglaló táblázat.

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
EP App
Egyszerű, gyors - Bankkártyás fizetés az otpportalok.hu oldalon

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Kitölthető online belépési nyilatkozat

Utolsó módosítás dátuma:
2017. december 28.