Pénztártagok azonosítása

Oldal nyomtatása

Kedves Pénztártagunk,

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) előírja, hogy az egészségpénztárak tagjainál ügyfél-átvilágítást szükséges végezni. Ennek az ügyfél-átvilágításnak esetenként több szintje lehet:

  • egyszerűsített ügyfél-átvilágítás (minden Pénztártag esetén)
  • normál ügyfél-átvilágítás (meghatározott feltételek teljesülése esetén kötelező, pl.: egyéni befizetések éves összege meghaladja a 750 ezer forintot, illetőleg történhet a pénztártag kérésére vagy ügyintéző megítélése alapján)
  • fokozott ügyfél-átvilágítás (szabályzatban meghatározott, kiemelt kockázat esetén)
  • inaktív tagok változás bejelentése

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: A pénztárba történő belépés folyamán minden tagnak át kell esnie egy egyszerűsített ügyfél-átvilágításon, mely során a Pénztár szerződött értékesítő partnere (OTP Bank Nyrt. valamelyik fiókja vagy független értékesítő partner) ellenőrzi, hogy a belépési nyilatkozaton feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és egyeznek a belépő azonosító okmányaiban (legtöbbször személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa) szereplő adatokkal. Amennyiben egy ügyfél online kezdeményezi, és postai úton küldi be a Pénztárba a belépési nyilatkozatot, abban az esetben is meg kell történnie az egyszerűsített ügyfél-átvilágításnak, melyről a belépő ügyfelet - a tagsági okirat kiküldésével egyidejűleg - postai vagy elektronikus úton tájékoztatja a Pénztár. Ebben az esetben küld számára egy ügyfél-átvilágítási (azonosítási) adatlapot, mellyel fel kell keresnie a Pénztár személyes ügyfélszolgálatát (1133 Budapest, Váci út 80. OTP Bankfiók) vagy az OTP Bank fiókjainak bármelyikét. A helyes adatokkal kitöltött adatlapokat a Pénztártagnak és az ügyfél-átvilágítást végző személynek aláírásával kell ellátnia.

Azon Pénztártagok, akik valamely ügyfél-átvilágításon nem estek át nem vehetik igénybe a Pénztár szolgáltatásait, azaz nem tudják használni a kártyájukat, egyenlegük 0 Ft-ot fog mutatni és részükre az elszámolásra beküldött számla ellenértékének kifizetése sem teljesíthető mindaddig, amíg az ügyfél-átvilágításuk meg nem történik.

Normál ügyfél-átvilágítás: Abban az esetben, ha egy Pénztártag a következő limitek bármelyikét átlépi, el kell végezni a normál ügyfél-átvilágítását:

  1. 750 ezer forintot meghaladó egyéni befizetés: a Pénztártag által a Pénztárba teljesített befizetés éves szinten meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (azaz a 750 ezer forintot),
  2. minimálbér 30%-át meghaladó munkáltatói juttatás: a Pénztártag számára a Pénztárba a munkáltatója által az Öpt. szerinti munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg meghaladja a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-át (2017-ben 38.250,- Ft, 2018-ban 41.400,- Ft, 2019-ben 44.700 Ft),
  3. minimálbért meghaladó munkáltatói célzott szolgáltatás: a Pénztártag munkáltatója által a Pénztárba az alkalmazottai javára fizetett, az Öpt. szerinti célzott szolgáltatás finanszírozására teljesített összes befizetés éves szinten nem haladja meg a munkáltatónak a Pénztárban tagsági jogviszonnyal rendelkező alkalmazottainak létszáma és a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér szorzatának összegét.

Amennyiben a fenti limitek bármelyikét átlépi a Pénztártag, akkor az egyéni számlájáról nincsen lehetősége szolgáltatást igénybe venni (kártyájának egyenlege nullát fog mutatni) mindaddig, míg a normál ügyfél-átvilágítása meg nem történik a Pénztár személyes ügyfélszolgálatán (1133 Budapest, Váci út 80.) vagy az OTP Bank fiókjainak bármelyikében. A Pénztár a normál ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatlapot (együtt a „Tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozat”-tal), ebben az esetben is megküldi a Pénztártagnak postai vagy elektronikus úton. A fenti dokumentumok kitöltésén és benyújtásán túl a normál ügyfél-átvilágítás során kötelezően csatolandó a személyazonosság igazolására alkalmas valamely hatósági igazolványának és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata is.

Inaktív Pénztártagok: A Pmt. rendelkezéseinek megfelelően azon Pénztártagok egyéni számláját zárolja a Pénztár, akik számláján két naptári évig nem történik számlamozgás.

A zárolást megelőzően a Pénztártag e-mailben vagy postai úton kap értesítést, hogy tájékoztassa a Pénztárt az adataiban bekövetkezett változásokról. (A Pénztár által nyilvántartott adatokról az info@otpep.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.) A zárolás feloldását az adatokban bekövetkezett változások (akár történt változás, akár nem) közlését követően tudja megtenni a Pénztár. A változás-bejelentő visszaküldéséig ezen Pénztártagok nem vehetik igénybe a Pénztár szolgáltatásait, azaz nem tudják használni a kártyájukat, egyenlegük 0 Ft-ot mutat és az elszámolásra beküldött számla ellenértékének kifizetése sem teljesíthető a hatályos Pmt. alapján.

A Pmt. előírásainak történő megfelelés miatt okozott kényelmetlenségekért ezúton is kérjük Pénztártagjaink szíves elnézését és megértését!

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
EP App
Egyszerű, gyors - Bankkártyás fizetés az otpportalok.hu oldalon

Lekérdezheti aktuális egyéni egészségszám- lája egyenlegét!

Nyomon követheti egyéni egészség- számlája alakulását!

Itt megtalálja szolgál- tatóink listáját és a kártyaelfogadó helyeket!

Partnereink aktuális ajánlatait, akcióit tekintheti meg!

Iratkozzon fel, hogy első kézből értesüljön aktuális híreinkről!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Utolsó módosítás dátuma:
2019. március 01.