Tagsági feltételek

Oldal nyomtatása

Az OTP Egészségpénztár tagsága néhány egyszerű feltételhez van kötve. Az alábbiakban ezekkel a feltételekkel ismertetjük meg.

Az OTP Egészségpénztár munkáltatói tagja az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet, aki munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás).

A munkáltatói hozzájárulásáról külön szerződésben állapodhat meg Pénztárunkkal, amely rögzíti, hogy a munkáltató részben vagy egészben vállalja át a tagdíjfizetési kötelezettséget.

Tisztelt Munkáltatóink!

Mint Önök előtt is ismeretes, 2017. június 26. napján hatályba lépett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), amelynek 80. § (1) bekezdése értelmében a már működő pénzügyi szervezeteknek – így a Pénztárnak is – 2017. szeptember 30. napjáig kell belső szabályzatukat az új törvényi előírásoknak megfeleltetni.

A Pénztár új szabályzatában, hosszú mérlegelést követően arra a jogértelmezésre jutott, hogy a Pénztárral a pénztártag munkavállalók által vállalt tagdíjhoz történő munkáltatói hozzájárulás megfizetésére szerződő munkáltatók nem minősülnek a Pmt. szerinti ügyfélnek, a Pénztár és a munkáltató között nem jön létre üzleti kapcsolat, mivel a Pénztár munkáltatóval nem az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére köt szerződést.

Fentiekre tekintettel a Pénztár 2017. október 1. napjától kezdődően, új munkáltatói szerződések megkötése esetén a munkáltató, mint gazdálkodó szervezet Pmt. szerinti ügyfél-átvilágításától eltekint.

Ugyanakkor a Pénztár felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen tájékoztatóban megfogalmazott jogértelmezés tekintetében az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság arra a jogértelmezésre jutna, hogy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakat a munkáltatók vonatkozásában is azonosítási kötelezettség terheli, akkor a Pénztár ezen kötelezettségnek pótlólag, haladéktalanul eleget fog tenni.

Budapest, 2017. szeptember 25.

OTP Országos Egészség- és
Önsegélyező Pénztár

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
Egyszerű, gyors - Bankkártyás fizetés az otpportalok.hu oldalon

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Itt megtalálja szolgál- tatóink listáját és a kártyaelfogadó helyeket!

Iratkozzon fel, hogy első kézből értesüljön aktuális híreinkről!

Utolsó módosítás dátuma:
2017. november 06.