Tagság

Oldal nyomtatása

Tagsági feltételek

Ahhoz, hogy pénztárunk tagja legyen, csupán néhány egyszerű feltételnek kell megfelelnie. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja az a természetes személy lehet, aki

  • a 16. életévét betöltötte,
  • az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
  • a Belépési Nyilatkozatot aláírta,
  • és a tagdíj fizetését vállalja.

A belépés ügyintézése történhet:

  • postai úton, úgy, hogy a letölthető Belépési Nyilatkozatot kitölti és a pénztár postacímére eljuttatja (1370 Budapest, Pf.369.), vagy személyesen a Pénztár ügyfélszolgálatán (1051 Budapest, Mérleg u.4.)
  • személyesen, bármely OTP Bank fiókban.

Tagdíj

Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár egységes, minimális havi tagdíja 2013. január 1-jétől 5000 Ft.

A tagdíjat a tárgyhót követő 15. naptári napig kell befizetnie tagdíjszámlánkra, melynek száma: 11742001-20030030. Ezt munkáltatói átutalás, bankszámla- vagy postai készpénz-átutalási megbízás, vagy csoportos beszedési megbízás útján teheti meg.

Hova kerül befizetett tagdíja?

Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár három tartalék között osztja fel a befizetett tagdíjakat. A megosztás 2015. január 1-jétől a következő:

A befizetésből Fedezeti tartalék Működési felhasználás Likviditási tartalék
0 - 10.000 Ft/év  90,0 %  9,9 %  0,1 % 
10.001 - 120.000 Ft/év  94,0 %  6,0 %  0,0 % 
120.001– 600.000 Ft/év  97,5 %  2,5 %  0,0 % 
600.001 Ft/év-től  98,5 %  1,4 %  0,1 % 


A fedezeti tartalék az egyéni számlákból áll, a pénztár ebből finanszírozza a tagjainak nyújtott szolgáltatásokat.

A működési tartalék a pénztár működési költségeit (például nyilvántartás, könyvelés, munkáltatói levelek és egyéni számlaértesítők költsége) fedezi.

A likviditási tartalék a pénztár fizetőképességének fenntartására és a befektetési kockázatok kiküszöbölésére szolgál.

Új belépők esetében az első megfizetett 2000 Ft tagdíj működési célú felhasználásra kerül.

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Utolsó módosítás dátuma:
2015. október 14.