Adó és TB kedvezmények

Oldal nyomtatása

Milyen kedvezményeket nyújt Önnek az önkéntes nyugdíjpénztár, amikor eléri a nyugdíjkorhatárt, vagy nyugdíjba vonul?

Az egyéni számlán felhalmozott megtakarítás személyi jövedelem adó- és járulékmentesen felvehető:

Azon pénztártagok esetében, akik 2012. december 31-ét megelőzően létesítették tagsági viszonyukat.

Azon pénztártagok esetében, akik 2012. december 31-ét követően létesítették tagsági viszonyukat és azt a kifizetést megelőző tíz adóévben is fenntartották.

Amennyiben a pénztártag 2017. évben nem jogosult adómentes nyugdíjszolgáltatásra, úgy a Pénztár - mint kifizető - 15% személyi jövedelemadó előleget von le a szolgáltatásként kifizetett összegből.

Milyen adókedvezmények szólnak a tagság mellett?

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár magánszemély tagja a személyi jövedelemadó bevallásban tett nyilatkozata alapján rendelkezhet az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéről, meghatározott összegek átutalásáról a következők szerint.

A Magánszemély/Pénztártag az önkéntes nyugdíjpénztár(ak)ba az adóévben az általa a tagi jogviszonyára tekintettel befizetett összeg, valamint az egyéni számlán jóváírt e törvény szerint az adóévben megszerzett egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének 20%-a, de legfeljebb 150 ezer forint, az az összeg, amelynek átutalását az adóhatóság a magányszemély által megjelölt olyan, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelynél a pénztár igazolása szerint a pénztártag részére az adóévben rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés történt.

Az adó-visszatérítés lehetőségének maximális kihasználásához 750 ezer Ft önkéntes pénztári befizetés szükséges.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 44.§ alapján a pénztártagot rendelkezés formájában illeti meg az adó-visszatérítés. A pénztártag külön nyilatkozat alapján rendelkezhet, mely önkéntes pénztárnál vezetett egyéni számlájára kéri átutalni az őt megillető összeget. Több egyéni számla esetén is csak egy számla jelölhető meg.

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Utolsó módosítás dátuma:
2017. január 18.