10 év után

Oldal nyomtatása

Élvezze tagsága előnyeit már tíz év után!

Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a lehetőségeket, melyek tízéves önkéntes nyugdíjpénztári tagsága után várják. Megtudhatja azt is, hogy az OTP Nyugdíjpénztár milyen szolgáltatásokat és kedvezményeket nyújt Önnek a kötelező várakozási idő után.

A várakozási idő a vonatkozó törvény (Öpt. tv. 1993. évi XCVI. tv. 2.§.(4).c) alapján attól az időponttól számított 10 év, amikor egy magánszemély először válik önkéntes nyugdíjpénztári taggá. Amennyiben a pénztártag tagsága során időközben átlépett egy másik pénztárba, akkor az előző pénztárban eltöltött időszak is beleszámít a várakozási időbe. Így például, ha Ön 2007-ben lett első ízben pénztártag, akkor 2017-ben jár le tagságának tízéves kötelező várakozási ideje.

A várakozási idő leteltét követően Ön bármikor rendelkezhet az egyéni számláján lévő megtakarításról.

Amennyiben a pénztártagság fenntartása mellett kér kifizetést az egyéni nyugdíjszámlájának egyenlegéből (pl. 2017. márciusban), úgy legközelebb a tagsági jogviszony fenntartása mellett egyéni számlájáról leghamarabb csak 3 év elteltével (a példa szerint 2020. márciusban) rendelkezhet újra. Ezért azt javasoljuk, hogy mindenképpen gondolja át, mikor és milyen összegű megtakarítást szeretne felvenni számlájáról. (Öpt. 47. §.(4) bek.)

Választási lehetőségek

Az egyéni számláján lévő megtakarítás két részből áll. A tőkéből, mely tartalmazza az Ön egyéni számláján jóváírt befizetéseket (pl. egyéni befizetések, munkáltatói hozzájárulás, adomány stb.), valamint a befizetett összegek befektetéséből származó nettó hozamból. A pénztártag a várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakban az egyéni számlán lévő összeghez való hozzáférés tekintetében alapvetően két lehetőség közül választhat:

A) Továbbra is pénztártag marad és az egyéni számláján lévő teljes megtakarításból

 1. Nem kér kifizetést. A Pénztárban változatlan feltételekkel tag marad.
 2. Csak a hozam kifizetését kéri. (A hozam felvétele után Önnek sem személyi jövedelemadót (SZJA), sem egészségügyi hozzájárulást (EHO) nem kell fizetnie.)
 3. Egy nagyobb összeg - maximum a megtakarítás 90 %-ának - kifizetését kéri, amely tartalmazza az adómentesen felvehető hozamot, az e feletti tőkerész viszont SZJA és EHO köteles.
 4. Egyösszegű kifizetést kér, de a tagságát továbbra is fenntartja.


B) Megszünteti tagsági jogviszonyát és az egyéni számláján lévő teljes megtakarítás

 1. Egyösszegű kifizetését kéri.

Amennyiben Ön a pénztártagság fenntartása mellett az A/2., 3., 4. szerint igényel kifizetést, akkor lehetősége van:

 • csak a hozamot felvenni (jelen hatályos jogszabályok alapján személyi jövedelemadó és járulék mentes bevétel)
 • előre meghatározott, fix összeget felvenni (amelyből a hozam személyi jövedelemadó és járulékmentes, a hozam feletti tőkerész SZJA és EHO köteles bevétel a magánszemélynél)
 • az egyéni számla teljes összegét felvenni (amelyből a hozam személyi jövedelemadó és járulékmentes, a hozam feletti tőkerész SZJA és EHO köteles bevétel a magánszemélynél).

Oldal tetejére    

Milyen költségekkel jár a kifizetés?

Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár az A/3-4., B/1. pontokban ismertetett kifizetések esetén 15%-os mértékű személyi jövedelemadó-előleg levonásával fizetheti ki megtakarításait. (SZJA tv. 1995. évi CXVII.tv. 28.§ (8) bek.)

Az adóköteles szolgáltatás igénybevételével Ön továbbra is 22%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO tv. 2.§., 11§. (11) bek.) fizetésére kötelezett, amelyet a kifizetés negyedévét követő hónap 12. napjáig kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) megfizetni.

A várakozási idő utáni kifizetés során 3.000 Ft és az utalás tényleges költsége - amennyiben az a 100 Ft-ot meghaladja - kerül levonásra.

Oldal tetejére    

Miért érdemes várni a megtakarítás felvételével?

Ha Önnek már csak néhány éve van hátra a nyugdíjba vonulásig, vagy a nyugdíjkorhatár eléréséig, azért érdemes várnia, mert a nyugdíjszolgáltatás teljes egészében (tőke és hozam) adómentes.

Továbbá, mert minél később igényli megtakarításának kifizetését, annál kedvezőbb adózási feltételek mellett teheti meg.

Adózási szabályok a 2007. december 31-ig teljesített befizetetésekből keletkező tőke kifizetésére vonatkozóan.

Ez esetben a tőkerész személyi jövedelemadó köteles aránya a várakozási idő leteltét követően évente 10%-kal csökken az alábbiak szerint:

 • a kötelező várakozási időszak letelte évében és az azt követő első évben a kifizetett összeg teljes egészében adóköteles jövedelem,
 • második évben kifizetett bevétel 90 %-a,
 • harmadik évben kifizetett bevétel 80 %-a,
 • negyedik évben kifizetett bevétel 70 %-a,
 • ötödik évben kifizetett bevétel 60 %-a,
 • hatodik évben kifizetett bevétel 50 %-a, 
 • hetedik évben kifizetett bevétel 40 %-a,
 • nyolcadik évben kifizetett bevétel 30 %-a,
 • kilencedik évben kifizetett bevétel 20 %-a,
 • tizedik évben kifizetett bevétel 10 %-a adóköteles jövedelem.
 • A várakozási idő leteltét követő tizedik évet - 20 év tagsági viszony - követően kifizetett bevételt a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni.
  Vagyis a 2007. december 31-ig teljesített befizetetésekből keletkező tőkerész a belépést követő 21. évben már adómentesen vehető fel.

Adózási szabályok a 2007. december 31-e után teljesített befizetetésekből keletkező tőke kifizetésére vonatkozóan

 • az ilyen befizetésből származó tőkerész kifizetése teljes egészében egyéb jövedelemnek minősül arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el,
 • adómentességet a 2007. december 31-e után teljesített befizetetésekből keletkező tőkének az a része élvez, amely a kifizetés évét legalább 20 évvel megelőzően került jóváírásra a pénztártag egyéni számláján.

Tovább    

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra

Tájékozódhat egyéni számlájának adatairól.

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Iratkozzon fel, hogy első kézből értesüljön aktuális híreinkről!

Utolsó módosítás dátuma:
2017. január 18.