Nyugdíj előtt

Oldal nyomtatása

Nyugdíjkorhatár

A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik nyugdíjszolgáltatásra. Az Öpt 2. § (5) a) alapján a nyugdíjkorhatár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra.

Ismerkedjen meg nyugdíjszolgáltatásunkkal!

Az Ön választási lehetőségei

A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozhat arról, hogy:

 1. Tagsági jogviszonyát továbbra is fenntartja és a tagdíjat tovább fizeti, vagy nyilatkozik a tagdíj nem fizetésről.
  A tagsági jogviszony megtartása mellett az alábbi szolgáltatási lehetőségek választhatók:
  • csak az egyéni nyugdíj-megtakarítás hozamösszegét veszi fel, vagy
  • az egyéni nyugdíj-megtakarítás egy meghatározott részét (fix összeg, amely nem lehet több, mint a megtakarítás 90%-a) veszi fel, vagy
  • az egyéni nyugdíj-megtakarítás teljes egyenlegét felveszi (az így kifizetésre kerülő összeg az egyéni számla fordulónapi egyenlegének 90%-a), vagy
  • az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő, előre meghatározott összegű és kifizetési gyakoriságú un. ütemezett járadékszolgáltatást igényel.

FIGYELEM! 2016. július 1-jét követően a fentebb felsorolt tagsági jogviszony fenntartása mellett igényelt nyugdíjszolgáltatás esetén – az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása alapján – bármely újabb tagsági jogviszony megtartásával járó nyugdíjszolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet a pénztártag csak 1 év elteltével nyújthat be a Pénztárba.

 1. Tagsági jogviszonyát megszünteti és az alábbi szolgáltatási lehetőségek közül választhat:
  • egyéni nyugdíj-megtakarítását egyösszegben felveszi, vagy
  • az egyéni nyugdíj-megtakarítás egy részét egyösszegben, majd ezt követően a maradék járadékalap után járadékszolgáltatást igényel az alább felvázolt lehetőségek szerint,
  • egyéni nyugdíj-megtakarítását teljes mértékben járadékszolgáltatás formájában veszi igénybe.

Tagsági jogviszony megszüntetése mellett a hivatkozott esetekben a járadékszolgáltatás módja kétféle lehet:

 • meghatározott járadékalap után, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő, meghatározott összegű és gyakoriságú un. ütemezett járadék,
 • meghatározott járadékalap után, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő, meghatározott időtartamú és gyakoriságú un. banktechnikai járadék.

FONTOS TUDNIVALÓK a járadékszolgáltatás igényléséhez:

 • Ütemezett járadékszolgáltatás esetén Önnek meg kell határoznia a járadékalap összegét, a kifizetés gyakoriságát, valamint a rendszeresen kifizetésre kerülő kérelmezett összeget.
 • Banktechnikai járadékszolgáltatás esetén Önnek meg kell határoznia a kifizetés gyakoriságát, valamint a futamidőt.
 • A járadékkérelem benyújtásakor a Pénztárnak 30 napon belül kötelező tájékoztatást kell nyújtania a kérelmező részére, amelyben az igénylésnek megfelelő ajánlatot ad. A pénztártagnak további 60 nap áll a rendelkezésére, hogy a Pénztár által nyújtott tájékoztatást elfogadja vagy elutasítsa.

  Amennyiben a pénztártag az előírt határidőn belül nem ad választ a Pénztár részére vagy a határidő lejárta előtt a tájékoztatást elfogadja, akkor azt elfogadottnak kell tekinteni és a járadékszolgáltatást a megadott feltételek szerint – az elfogadástól számított 30 napon belül - kell megkezdeni.

  Amennyiben a pénztártag az ajánlatot válaszlevélben elutasítja, akkor a kérelem meghiúsul és a szolgáltatási eljárás nem indítható el.
 • Rendszeres járadékfolyósítás közben továbbra is van lehetősége a pénztártagoknak a járadék átdolgozás igénylésére, amelyhez kérelem és hitelesített azonosítási adatlap szükséges. Ezt követően a Pénztár a járadékátdolgozást akkor végzi el, amikor a rendszeres járadékfolyósítás aktuális időszaka lejár.

FONTOS, hogy a Pénztár csak akkor tud érvényes tájékoztatást adni a beérkezett kérelemre, amennyiben az igénylés az alábbi feltételeknek megfelel:

 • futamideje minimum 5 éves lehet,
 • gyakorisága: havi, negyedéves, féléves.
 • a Pénztár Alapszabálya értelmében a folyósított rendszeres járadék összege minimum 5 000 Ft kell legyen.

A feltételeknek nem megfelelő járadék kérelmet a Pénztárnak el kell utasítania.

Fontos tudnivalók

 1. Adómentes a nyugdíjszolgáltatás
  1. azon pénztártagok esetében, akik 2012. december 31-ét megelőzően létesítették tagsági jogviszonyukat.
  2. azon pénztártagok esetében, akik 2012. december 31-ét követően létesítették tagsági jogviszonyukat és azt a kifizetést megelőző tíz adóévben is fenntartották.
 2. Amennyiben a pénztártag az adóévben nem jogosult adómentes nyugdíjszolgáltatásra, úgy a Pénztár - mint kifizető - személyi jövedelemadó előleget von le – a nyugdíjszolgáltatás igénybevételének módjától függetlenül - az egyéni számlán rendelkezésre álló tőkéből, a számla hozamrésze adómentes.

A személyi jövedelemadó mértéke 2017. évben 15%, ahol az adó alapja a pénztárból kifizethető adóköteles jövedelem.

Tovább    

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra

Tájékozódhat egyéni számlájának adatairól.

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Iratkozzon fel, hogy első kézből értesüljön aktuális híreinkről!

Utolsó módosítás dátuma:
2017. január 18.