Tagság

Oldal nyomtatása

Hogyan lehet munkáltatóként pénztárunk tagja?

Pénztárunk munkáltatói tagja az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet, aki munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalja - ezt hívjuk munkáltatói hozzájárulásnak.

A munkáltatói hozzájárulásról a pénztár és a munkáltató külön szerződésben állapodik meg, amely rögzíti, hogy a munkáltató részben vagy egészben vállalja át a pénztártag tagdíjfizetési kötelezettségét, munkáltatói hozzájárulás címén.

Rövid áttekintés a tagdíjátvállalás részleteiről

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény értelmében Ön, mint munkáltató azon személyek részére fizethet munkáltatói hozzájárulást, akik cégével munkaviszonyban állnak.

A hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalót sem zárhat ki, aki Önnél legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll, illetve minden munkavállalója részére azonos mértékű hozzájárulást kell fizetnie.

A hozzájárulás lehet fix összeg vagy a munkabér meghatározott százaléka, valamint cafeteria keretében adott juttatás. A százalékban meghatározott hozzájárulás esetén meghatározhatja a minimum és maximum összeget is (pl. a munkabér 5%-a, de havonta minimum 5 ezer, maximum 15 ezer forint).

Egységesnél magasabb hozzájárulást azoknak a munkavállalóknak fizethet, akik 15 éven belül elérik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Ez esetben akár évenként is differenciálhat, ám az azonos korcsoporthoz tartozó munkavállalók között nem tehet különbséget.

A hozzájárulás fizetése abban az esetben szüneteltethető, ha a pénztártag munkavállaló munkaviszonya is szünetel, illetve részére munkabér nem jár. Ennek feltételeit minden munkavállaló részére nézve azonos módon kell meghatározni.

Milyen feltételek mellett részesítheti munkavállalóit kiemelt támogatásban?

Abban az esetben, ha Ön nem egységesen kívánja munkavállalóit támogatni, egyes kiemelt csoportokat adomány formájában, külön is támogathat. A támogatást névre szólóan kell adni, és nem helyettesíti a tagdíjat.

Az Alapszabály 10.4. pontja tartalmazza a felsorolást arról, hogy kik részesülhetnek adományban.

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Utolsó módosítás dátuma:
2016. november 07.