Adó és TB kedvezmények

Oldal nyomtatása

Milyen adókedvezményekre jogosult Ön a tagdíjátvállalás után?

Ha a pénztártag tagdíját Ön, vagyis a munkáltató fizeti, akkor az a munkavállalónak nem számít jövedelemnek (SZJA- és járulékmentes).

A tagdíjátvállalást (hozzájárulást) Önköltségként számolhatja el, amely jövedelem 1,18-szorosa után a 15% személyi jövedelemadón kívül 22%-os egészségügyi hozzájárulást kell megfizetnie.

A munkáltató az adományt költségként elszámolhatja, amennyiben annak összegével a társaság adózás előtti eredményét is növeli (TAO tv 8 § (1) d) pont). A jóváírt adomány összege a munkavállaló egyéb jövedelmének minősül, amelynek 82%-a után 15% SZJA és 22% EHO fizetési kötelezettsége keletkezik. Emellett a kapott összeg 20%-a (egyénileg teljesített tagdíjjal együtt legfeljebb évi 150 000 Ft) önkéntes pénztári számlára adó-visszatérítés formájában igényelhető az adóhatóságtól.

Az alábbi táblázat szemlélteti a munkabér, a munkáltatói hozzájárulás és az adomány kapcsán felmerülő munkáltatói ráfordítások és pénztártagi jóváírások összehasonlítását (2017. évben).

  Bér
pénzbeli juttatás
Munkáltatói hozzájárulás Adomány
1.  Bruttó juttatás a pénztártagnak   100,00%  100,00%  100,00%
2.  Munkáltatót terhelő adó és járulékfizetési kötelezettség   23,50%  43,66%  0,00%
3.  Összes
munkáltatói teher
123,50% 143,66% 100,0%
4.  A juttatás kapcsán a pénztártagot terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség   33,50%  0,00% 30,34%
(12,3%+18,04%)
5.  Pénztári levonás
(a teljesítés időpontjáig az egyéni számlára befizetett összegtől függően)
 -  10,00%-1,50%  0,00%
6.  Adó-visszatérítés maximum
150 000 Ft-ig
 -  0,00%  20,00%
7.  Nettó jövedelem/Egyéni számlán jóváírandó összeg (1-4-5+6) 66,50% 90,00%-98,50% 89,66%
  Jövedelem hatékonysága (7:3) 53,84% 62,65%-68,56% 89,66%
  Sorrend 3.  2.  1. 
 
Vissza a pénztárválasztó oldalra

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Utolsó módosítás dátuma:
2016. december 28.