Adóbevallás 2018 - amit tudni érdemes pénztártagként

Oldal nyomtatása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is elkészíti a magánszemélyek adóbevallását, de Ön úgy is dönthet, hogy önállóan tölti ki bevallását. Bármelyik megoldást választja, pénztártagként rögzítenie kell a nyomtatványon, hogy melyik pénztárba kéri az adó-visszatérítést. A kitöltéshez szükséges adóigazolást 2019. január 31-én küldjük el a pénztártagoknak, mely tartalmazza a 2018. évi adó-visszatérítésre jogosító befizetéseket, valamint az adóköteles és jogosulatlan tételeket. Hogy megkönnyítsük Önnek a kitöltést és a megfelelő adatok a bevallás megfelelő soraiba kerüljenek, 5 pontba gyűjtöttük a teendőket:

Adóbevallás 2018

1. Figyelje POSTALÁDÁját!

Pénztárunk 2019. január 31-én küldi el az – adó-visszatérítéshez szükséges –adóigazolásokat, így:

 • akik ELEKTRONIKUS adóigazolást kértek, azok a kiküldés után azonnal elérhetik az e-változatot,
 • akik POSTAI ÚTON igényelték, azok legkésőbb február első hetében kapják meg a nyomtatott igazolást.

Ha szeretné a jövőben Ön is e-mailben megkapni adóigazolását, akkor töltse le az alábbi nyomtatványt , írja alá, hitelesíttesse és postázza el számunkra!


2. Tüntesse fel, MELYIK PÉNZTÁRI SZÁMLÁJÁRA kéri az adó-visszatérítést!
18SZJA nyomtatvány: rendelkező nyilatkozat (7. oldal)

 • Aki teljes egészében maga készíti bevallását, használhatja a személyi jövedelemadó-bevallás webes kitöltő programját és benyújthatja például Ügyfélkapun keresztül. Emellett kitöltheti bevallását ÁNYK -val (Általános Nyomtatványkitöltő Programmal) vagy papír alapú nyomtatványon is és beküldheti postai úton.
 • A NAV adóbevallási tervezete március 15-től tekinthető meg az eSZJA oldalán Ügyfélkapu regisztrációval, annak hiányában pedig kérhető postázása is az alábbi módokon, március 19-ig.

Akár a NAV készíti bevallását, akár Ön, figyeljen rá, hogy az űrlap rendelkező része („Rendelkező nyilatkozatok az adóról II.”, lásd lent) tartalmazza, melyik pénztárba kéri az adó-visszatérítést! Ha több önkéntes pénztárnak is tagja, akkor is csak egy olyan (egészség-, önsegélyező- vagy önkéntes nyugdíj-) pénztárba kérhet visszatérítést, ahol 2018-ban történt befizetés, jóváírás, lekötés, vagy prevenciós szolgáltatás igénybe vétele (mely igazolja az Ön jogosultságát).

A maximálisan visszaigényelhető összeg évente: 150.000 Ft

Amennyiben az OTP Egészségpénztárnál vezetett egyéni számlájára szeretné az összeget visszaigényelni, akkor az alábbi adatokat írja be az adóbevallás 137. sorába:

Név: OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Adószám: 18105564-1-41
Bankszámlaszám: 11703006-20411440

Adóbevallás


3. Rendelkezzen JOGOSULTSÁGáról!
18SZJA nyomtatvány: 132–134. sor

 • 20% adó-visszatérítésre jogosult: a 2018. évben történt befizetései és jóváírt adomány után
 • további 10% adó-visszatérítésre jogosult: lekötés és szűrővizsgálatok/prevenciós szolgáltatások után
Adóigazolás 18SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Pénztártag egyéni egészségszámláján saját befizetésként jóváírt összeg 20%-a 132. sor 
Pénztártag egyéni egészségszámláján 2018. évben lekötött összeg 10%-a 133. sor 
Prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az egyéni egészségszámláról kifizetett összeg 10%-a 134. sor 
Pénztártag egyéni egészségszámláján adományként jóváírt összeg 20%-a 132. sor 


4. Ügyeljen az EHO és SZJA fizetési kötelezettségre!
18SZJA nyomtatvány: 14., 15., 62., 294. sor

Adóigazolás 18SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Pénztártag egyéni egészségszámláján adományként jóváírt összeg (amennyiben kapott 2018-ban adományt, akkor annak az összegét kell itt feltüntetnie) 15. sor b oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg, míg a d oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg 84%-a kerül 
Pénztártag egyéni egészségszámláján korábban két évre lekötött, 2018. évben feltört összeg
Az érvényesített adó-visszatérítést 20%-kal növelten kell visszafizetni.
62. sor (jelleg – 2) 
2018. évben igénybe vett adóköteles szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege
Amennyiben életmódjavító egészségpénztári szolgáltatást vett év közben igénybe, akkor ennek összegét kell feltüntetnie.
14. sor b és d oszlopában is fel kell tüntetni ezt az összeget 
2018. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege
Amely után 22%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is felmerül.
15. sor b oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg, míg a d oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg 84%-a kerül

2018. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelem összege* 15. sor b oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg, míg a d oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg 84%-a kerül

 • *a 2018. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelemhez,
 • *a 2018. évben kapott adomány miatt keletkezett egyéb jövedelemhez, valamint
 • *a 2018. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelemhez
kapcsolódóan 19,5% egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is felmerül.
294. sor 


5. Ne feledje az Egészségpénztár által levont és befizetett ADÓELŐLEGet sem!
18SZJA nyomtatvány: 65. sor

Adóigazolás 18SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Kifizetőként levont és az adóhatóság felé megfizetett személyi jövedelemadó összege.
Tagsági viszony megszűntetése után az egészségpénztár által levont és befizetett SZJA-előleg.
65. sor 


Az SZJA-bevallási és befizetési HATÁRIDŐ:
2019. május 20.


(Ha nem módosítja a NAV által készített bevallás tervezetet e határidőig, úgy a hivatal tervezete lesz a hivatalos adóbevallása.)

MIKOR kapja meg az adó-visszatérítést?

A NAV a visszatérítést a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül (de legkorábban 2019. március 1-től) utalja át a Pénztárhoz, melyet jóváírunk az Ön egyéni számláján.

Adó-visszatérítését csak abban az esetben kaphatja meg, ha jogosult a kedvezményre, például nincs 1.000 Ft-ot meghaladó adótartozása.


További információ:

 • a bevallással kapcsolatban a NAV ad tájékoztatást (web: nav.gov.hu, telefon: 1819)
 • az adóigazolást és a tagdíjat érintő ügyekben az OTP Egészségpénztár ügyfélszolgálatához forduljon (mail: info@otpep.hu, telefon: 06 1 3666 555, személyesen: 1133 Budapest, Váci út 80.) 

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
Ep híres játék
EP App
Egyszerű, gyors - Bankkártyás fizetés az otpportalok.hu oldalon
Gólyaváró
Adó-visszatérítés
Egyenleg- és számlaforgalom
Egyenleg

Kitölthető online belépési nyilatkozat

Partnereink aktuális ajánlatait, akcióit tekintheti meg!

Itt megtalálja szolgál- tatóink listáját és a kártyaelfogadó helyeket!

Munkatársaink várják az Ön hívását!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Tudásbank
Postás Tagozat

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Utolsó módosítás dátuma:
2019. január 25.