Tájékoztató a pénztári adóigazolásról 2016

Oldal nyomtatása
Adóbevallás

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2017. január 31. napjáig minden Pénztártagja számára megküldte a 2016. évi adójóváírásra jogosító befizetésekről, valamint az adóköteles és jogosulatlan tételekről az igazolást. 194.632 db került postai úton feladásra, míg 36.727 adóigazolást elektronikus úton küldtünk meg. Amennyiben Ön még nem jelentkezett be az elektronikus kommunikációra, akkor március 31-ig ezt most egy nyereményjáték keretében is megteheti, mellyel kapcsolatosan az információkat az alábbi linken éri el. Ha bejelentkezik, akkor jövőre már Ön is az elsők között kaphatja meg adóigazolását.

A NAV honlapján elérhető információk alapján 2017. évben az előző évi adóbevallás teljesítésére már 3 különböző lehetőség közül választhatunk, melyek az alábbiak:

 1. Munkáltatói közreműködéssel készített adóbevallás:
  Ha Önnek csak munkáltatótól származó bevétele van, akkor egy a munkáltató felé tett nyilatkozattal 2017. január 31-ig lehetett megbízni a munkáltatót az adóbevallás elkészítésével (16M29 jelű munkáltatói adómegállapítás). Ebben az esetben a munkáltató részére szíveskedjen átadni a Pénztár által megküldött adóigazolás másolatát, és kérje meg, hogy töltse ki az önkéntes pénztári rendelkező nyilatkozatot is.

 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített adóbevallás
  2017 évben a NAV a beérkező kontroll adatszolgáltatások alapján elkészíti Önnek a bevallás tervezetét. A bevallás tervezetet ügyfélkapus regisztráció esetén 2017. március 15-től lehet megtekinteni és módosítani egy új online felületen. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor 2017. január 31-től 2017. március 15-ig kérheti a bevallás tervezet postai megküldését az adóhatóságtól. Ha nem ért egyet az abban szereplő adatokkal, akkor a bevallást a 16SZJA jelű bevallás benyújtásával módosíthatja, viszont ha egyet ért, akkor nincsen további teendője. Fentiekkel kapcsolatosan részletes információkat a NAV oldalán talál.

 3. Saját adóbevallás elkészítése
  Adóbevallását a korábbi évek gyakorlatának megfelelően elkészítheti Ön is 16SZJA jelű bevallás kitöltésével, melyet megtehet elektronikus úton az ÁNYK program használatával, vagy papíron alapon is. A papír alapú „üres” nyomtatványt letöltheti és kinyomtathatja a NAV honlapjáról, illetve a NAV ügyfélszolgálatain is elérheti.

Fenti tájékoztatás a NAV honlapján található információk alapján készült, további információk a NAV honlapján (www.nav.gov.hu), vagy telefonon a 06-40-20-21-22-es telefonszámon érhető el. A 2017-es bevallással kapcsolatos NAV tájékoztatást az alábbi oldalon éri el, és várhatóan innen lesz elérhető március 15-től a WebNYK (e-SZJA) felülete is.

Amennyiben a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségét az adóhatóság közreműködése nélkül készített bevallással vagy a NAV által készített adóbevallási tervezet módosításával kívánja teljesíteni, akkor ahhoz jelen tájékoztatónkkal szeretnénk segítséget nyújtani Önnek abban, hogy személyijövedelemadó-bevallását a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni.

A 2016-os évről a 16SZJA jelű nyomtatványon tehet eleget bevallási kötelezettségének, és az adóigazoláson szereplő információk alapján az adóbevallásban tett  (02 RENDELKEZŐ NYILATKOZATOK AZ ADÓRÓL II.) nyilatkozaton rendelkezhet Ön az adójóváírás átutalásáról, hogy melyik önkéntes pénztári számlájára kéri az összeget.

Adóbevallás 2017


Amennyiben a Pénztárnál vezetett egyéni számlájára szeretné az összeget visszaigényelni, akkor az alábbi adatokat kell az adóbevallás 137. sorába írnia:

Név: OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Adószám: 18105564-1-41
Bankszámlaszám: 11703006-20411440

Az Ön nyilatkozata alapján az adóhatóság meg fogja vizsgálni, hogy jogosult-e a kedvezményre (pl. nincs adótartozása), majd a visszatérítést átutalja a Pénztárhoz, melyet 100%-ban jóváírunk az Ön egyéni számláján (azaz ebből működési költség nem kerül levonásra).

I. Rendelkezés az adóról

Adóigazolás 16SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Pénztártag egyéni egészségszámláján saját befizetésként jóváírt összeg 20%-a 132. sor 
Pénztártag egyéni egészségszámláján 2016. évben lekötött összeg 10%-a 133. sor 
Prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az egyéni egészségszámláról kifizetett összeg 10%-a 134. sor 
Pénztártag egyéni egészségszámláján adományként jóváírt összeg 20%-a 132. sor A fentiek alapján a 2016. évben történt befizetések után 20%, míg a lekötések után 10% és a szűrővizsgálatok/prevenciós szolgáltatások után 10% adókedvezmény igénybevételére válik jogosulttá. Amennyiben Ön az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári nyilatkozatában többféle jogcímen is jogosult rendelkezni, az igénybe vehető kedvezmények együttes összege a 150.000,- forintot nem haladhatja meg.

Csak olyan pénztár jelölhető meg, amely pénztárnál a pénztár igazolása szerint történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés, jóváírás, lekötés, illetve amelynél történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele. Ha Ön több önkéntes kölcsönös pénztár tagja, akkor is csak egy pénztár jelölhető meg.

II. A Pénztártag SZJA, valamint EHO fizetési kötelezettsége

Adóigazolás 16SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Pénztártag egyéni egészségszámláján adományként jóváírt összeg (amennyiben kapott 2016-ben adományt, akkor annak az összegét kell itt feltüntetnie) 15. sor b oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg, míg a d oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg 78%-a kerül 
Pénztártag egyéni egészségszámláján korábban két évre lekötött, 2016. évben feltört összeg
Az érvényesített adó-visszatérítést 20%-kal növelten kell visszafizetni.
62. sor (jelleg – 2) 
2016. évben igénybe vett adóköteles szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege
Amennyiben életmódjavító egészségpénztári szolgáltatást vett év közben igénybe, akkor ennek összegét kell feltüntetnie.
14. sor b és d oszlopában is fel kell tüntetni ezt az összeget 
2016. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege
Amely után 27%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is felmerül.
15. sor b oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg, míg a d oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg 78%-a kerül

2016. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelem összege 15. sor b oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg, míg a d oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg 78%-a kerül

 • a 2016. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelemhez,
 • a 2016. évben kapott adomány miatt keletkezett egyéb jövedelemhez, valamint
 • a 2016. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelemhez
kapcsolódóan 27% egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is felmerül.
294. sor III. Az Egészségpénztár által levont és befizetett adóelőlegek

Adóigazolás 16SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Kifizetőként levont és az adóhatóság felé megfizetett személyi jövedelemadó összege.
Tagsági viszony megszűntetése után az egészségpénztár által levont és befizetett SZJA-előleg.
65. sor 


Fontos információk / hasznos tanácsok

 1. Amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által készített adóbevallási tervezetet nem módosítja és 2017. május 22-ig nem nyújt be 16SZJA jelű bevallást és addig munkáltatói adó-megállapítás sem érkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz Önre vonatkozóan, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elkészített tervezet lesz az Ön hivatalos adóbevallása.
 2. Amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által készített tervezetet választja az adóbevallása teljesítéséhez, akkor annak jóváhagyása előtt mindenképpen győződjön meg arról, hogy a rendelkező rész is kitöltésre került-e a NAV által, vagy amennyiben nem, akkor azt Önnek kell kitöltenie. Viszont azt mindenképpen Önnek kell majd a tervezeten megadnia, hogy mely pénztárba kéri a visszatérítést. (lásd fenti ábra „Rendelkező Nyilatkozatok az adóról”)
 3. Tudja Ön, hogy mely Pénztárba kérheti a visszatérítést, azaz hová rendelkezhet? Olyan (Egészség- , Önsegélyező- vagy Önkéntes Nyugdíj-) Pénztárba kérheti csak az adó-visszatérítést, ahol ú.n. „rendelkezési jogosultsága” keletkezett, azaz egészségpénztárak esetén ahová 2016. évben teljesített befizetést, vagy amely Pénztárban kötött le összeget, vagy ahol prevenciós szolgáltatást vett igénybe.
 4. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 37.§ (4) bekezdése alapján „Az adóhatóság a magánszemély jövedelemadó-bevallásában feltüntetett visszatérítendő adót, illetve költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban az adóévet követő év március 1-jétől utalja ki.” Felhívjuk figyelmét, hogy az adóhatóság csak abban az esetben teljesít adó-visszatérítést, ha a magánszemélynek nincs adótartozása.
 5. Az adóigazolással megküldött egyéni számlaértesítőben (Tájékoztató adatok 2016. évről) tájékoztatásul közöltük a Pénztár által nyilvántartott tagdíjkövetelés összegét, mellyel kapcsolatosan több kérdés érkezett. Amennyiben Ön is szeretne ezzel kapcsolatos további információkat megtudni, akkor kattintson az alábbi linkre.

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
EP App
Egyszerű, gyors - Bankkártyás fizetés az otpportalok.hu oldalon
Gólyaváró
Adó-visszatérítés
Egyenleg- és számlaforgalom
Egyenleg

Kitölthető online belépési nyilatkozat

Partnereink aktuális ajánlatait, akcióit tekintheti meg!

Itt megtalálja szolgál- tatóink listáját és a kártyaelfogadó helyeket!

Munkatársaink várják az Ön hívását!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Tudásbank
Postás Tagozat

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Utolsó módosítás dátuma:
2017. február 10.