Tájékoztató a 2017. évi adóigazolásról

Oldal nyomtatása
Adóbevallás

Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2018. január 31. napjáig minden Pénztártagja számára megküldte a 2017. évi adó-visszatérítésre jogosító befizetésekről, valamint az adóköteles és jogosulatlan tételekről az igazolást. 209.277 db került postai úton feladásra, míg 42.967 adóigazolást elektronikus úton küldtünk meg. (Ha a jövőben Ön is elektronikusan szeretné adóigazolását megkapni, igényét a következő nyomtatvány kitöltésével és postai úton történő megküldésével jelezheti.)

A NAV honlapján elérhető információk alapján 2018. évben a NAV elkészíti mindenki számára az adóbevallást. Ha rendelkezünk ügyfélkapuval, akkor ez automatikusan elérhetővé válik a https://www.nav.gov.hu/nav/szja/szja oldalon március 15-e után. Ügyfélkapus regisztráció hiányában 2018. március 19-ig egy web-es felületen vagy SMS-ben kérhetjük a NAV-tól az adóbevallás tervezetének postázását.  Ezzel kapcsolatosan is részletes tájékoztatást talál a https://www.nav.gov.hu/nav/szja/szja oldalon.

Ha Ön szeretné elkészíteni adóbevallását, akkor erre továbbra is van lehetősége a 17SZJA nyomtatványon.

Az alábbi tájékoztatónkkal azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik adóbevallási kötelezettségüket önállóan, vagy a NAV által készített adóbevallás tervezet módosításával kívánják teljesíteni.

Az összeállítás a NAV honlapján található információk alapján készült, további információk a NAV honlapján (www.nav.gov.hu), és a 1819-es telefonon érhetőek el. A 2018-as bevallással kapcsolatos NAV tájékoztatást az alábbi oldalon éri el.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2018 januárjában megküldött levelekben (mely az adóigazolást is tartalmazta) mindenkit személyre szabottan értesítettünk az esetében alkalmazandó ügyfél-átvilágítási intézkedésekről, amelyek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásainak betartása érdekében szükségesek. További információkat az alábbi linken talál.

 

Arról, hogy Ön az adó-visszatérítést melyik önkéntes pénztári számlájára kéri, a 17SZJA jelű nyomtatvány 02 RENDELKEZŐ NYILATKOZATOK AZ ADÓRÓL II. nyilatkozatban rendelkezhet.

Adóbevallás 2017


Amennyiben a Pénztárnál vezetett egyéni számlájára szeretné az összeget visszaigényelni, akkor az alábbi adatokat kell az adóbevallás 137. sorába írnia:

Név: OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Adószám: 18105564-1-41
Bankszámlaszám: 11703006-20411440

Az Ön nyilatkozata alapján az adóhatóság meg fogja vizsgálni, hogy jogosult-e a kedvezményre (pl. nincs 1.000.- Ft-ot meghaladó adótartozása), majd a visszatérítést átutalja a Pénztárhoz, melyet 100%-ban jóváírunk az Ön egyéni számláján (azaz ebből működési költség nem kerül levonásra).

I. Rendelkezés az adóról

Adóigazolás 17SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Pénztártag egyéni egészségszámláján saját befizetésként jóváírt összeg 20%-a 132. sor 
Pénztártag egyéni egészségszámláján 2017. évben lekötött összeg 10%-a 133. sor 
Prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az egyéni egészségszámláról kifizetett összeg 10%-a 134. sor 
Pénztártag egyéni egészségszámláján adományként jóváírt összeg 20%-a 132. sor A fentiek alapján Ön a 2017. évben történt befizetései után 20%, míg a lekötések után 10% és a szűrővizsgálatok/prevenciós szolgáltatások után 10% adókedvezmény igénybevételére válik jogosulttá. Amennyiben az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári nyilatkozatában többféle jogcímen is jogosult rendelkezni, az igénybe vehető kedvezmények együttes összege a 150.000,- forintot nem haladhatja meg.

Ha Ön több önkéntes pénztár tagja, akkor is csak egy olyan pénztárba kérhet visszatérítést, amelynek igazolása szerint történt a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés, jóváírás, lekötés, illetve szolgáltatás igénybevétel.

II. A Pénztártag SZJA, valamint EHO fizetési kötelezettsége

Adóigazolás 17SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Pénztártag egyéni egészségszámláján adományként jóváírt összeg (amennyiben kapott 2017-ben adományt, akkor annak az összegét kell itt feltüntetnie) 15. sor b oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg, míg a d oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg 82%-a kerül 
Pénztártag egyéni egészségszámláján korábban két évre lekötött, 2017. évben feltört összeg
Az érvényesített adó-visszatérítést 20%-kal növelten kell visszafizetni.
62. sor (jelleg – 2) 
2017. évben igénybe vett adóköteles szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege
Amennyiben életmódjavító egészségpénztári szolgáltatást vett év közben igénybe, akkor ennek összegét kell feltüntetnie.
14. sor b és d oszlopában is fel kell tüntetni ezt az összeget 
2017. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege
Amely után 22%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is felmerül.
15. sor b oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg, míg a d oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg 82%-a kerül

2017. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelem összege 15. sor b oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg, míg a d oszlopába az adóigazoláson szereplő összeg 82%-a kerül

  • a 2017. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelemhez,
  • a 2017. évben kapott adomány miatt keletkezett egyéb jövedelemhez, valamint
  • a 2017. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelemhez
kapcsolódóan 22% egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is felmerül.
294. sor III. Az Egészségpénztár által levont és befizetett adóelőlegek

Adóigazolás 16SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Kifizetőként levont és az adóhatóság felé megfizetett személyi jövedelemadó összege.
Tagsági viszony megszűntetése után az egészségpénztár által levont és befizetett SZJA-előleg.
65. sor 


Fontos információk / hasznos tanácsok

  1. Amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által készített adóbevallás tervezetet nem módosítja, és 2018. május 22-ig nem nyújt be 17SZJA jelű bevallást, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elkészített tervezet lesz az Ön hivatalos adóbevallása.
  2. Amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által készített tervezetet választja az adóbevallása teljesítéséhez, akkor annak jóváhagyása előtt mindenképpen győződjön meg arról, hogy a rendelkező rész is kitöltésre került-e a NAV által, vagy amennyiben nem, akkor azt Önnek kell kitöltenie. Viszont azt mindenképpen Önnek kell majd a tervezeten megadnia, hogy mely pénztárba kéri a visszatérítést. (lásd fenti ábra „Rendelkező Nyilatkozatok az adóról”)
  3. Tudja Ön, hogy mely Pénztárba kérheti a visszatérítést, azaz hová rendelkezhet? Olyan (Egészség-, Önsegélyező- vagy Önkéntes Nyugdíj-) Pénztárba kérheti csak az adó-visszatérítést, ahol ú.n. „rendelkezési jogosultsága” keletkezett, azaz egészségpénztárak esetén ahová 2017. évben teljesített befizetést, vagy amely Pénztárban kötött le összeget, vagy ahol prevenciós szolgáltatást vett igénybe.
  4. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 64.§ (1) bekezdése alapján „Az adóhatóság a természetes személy jövedelemadó-bevallásában feltüntetett visszatérítendő adót, illetve költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésétől számított harminc napon belül, de legkorábban az adóévet követő év március elsejétől utalja ki.” Felhívjuk figyelmét, hogy az adóhatóság csak abban az esetben teljesít adó-visszatérítést, ha a magánszemélynek nincs ezer forintot meghaladó adótartozása.
  5. Az adóigazolással megküldött egyéni számlaértesítőben (Tájékoztató adatok 2017. évről) tájékoztatásul közöltük a Pénztár által nyilvántartott tagdíjkövetelés összegét, mellyel kapcsolatosan több kérdés érkezett. Amennyiben Ön is szeretne e témában további információkat megtudni, kattintson az alábbi linkre.

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
Utolsó módosítás dátuma:
2018. február 05.