Gyakori kérdések

Oldal nyomtatása

1. A befizetett összegekből mennyi kerül a pénztártag egyéni számlájára?

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár megosztási arányai: (Alapszabály 6.8. pont)

A befizetésből  Fedezeti tartalék  Működési felhasználás  Likviditási tartalék 
0-10.000 Ft/év  90%  9,9%  0,1% 
10.001-120.000 Ft/év  94%  6,0%  0,0% 
120.001 - 600.000 Ft/év  97,5%  2,5%  0,0% 
600.001 Ft/év-től  98,5%  1,4%  0,1% 

A pénztártag egyéni számláján a fedezeti tartalék szerinti arány kerül jóváírásra.

Új belépők esetén az első megfizetett 2.000 Ft tagdíj a működési tartalékba kerül.

2. Mennyi idő után férhetek hozzá az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításhoz a tagság fenntartásával?

A pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összeghez legkorábban a 10 éves várakozási idő letelte után juthat hozzá (Alapszabály 13.10. pont). A megtakarítás hozamrésze adó és járulékmentesen, a tőkerész adóköteles egyéb jövedelemként, egészségügyi hozzájárulás megfizetése mellett vehető fel (SZJA törvény 1. sz. melléklet 6.5. pont és 28 §, illetve EHO törvény 3 §.). A tagsági viszony megtartása mellett kifizetés legfeljebb háromévente egy alkalommal teljesíthető (Öpt. 47. § (4) bekezdés).

3. Mikor szüntethetem meg a tagságomat?

Tagsági jogviszony megszüntetésére a 10 év várakozási idő letelte után, vagy a nyugdíjkorhatár (Öpt. 2. § (5) bekezdés a) pont szerint) elérése után van lehetőség.

4. Milyen nyomtatványok szükségesek a várakozási idő leteltét követő kifizetéshez?

„Kötelező várakozási idő leteltét követően nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés igénylése” nyomtatvány,

„Azonosítási adatlap” (amely a személyes adatok helyességének ellenőrzése céljából bármely OTP bankfiókban vagy a Pénztár Ügyfélszolgálatán hitelesítendő)

Amennyiben a tagsági viszonyát is meg kívánja szüntetni, lehetőség szerint csatolni kell a nyomtatványokhoz az eredeti belépési nyilatkozatot és a tagsági kártyát.

5. Nyugdíjas kifizetés adóköteles-e?

VÁLTOZÁS: a 2012. december 31. után belépő pénztártagok esetén a nyugdíjszolgáltatás a 10. adóévet megelőző kifizetése esetén adóköteles. (SZJA törvény 1. sz. melléklet 6.5. pont)

6. Pénzre volna szükségem, mit tudnak javasolni?

Három éves tagsági jogviszony megléte esetén tagi kölcsönt igényelhet a pénztártag. Feltételek a 7. kérdésnél.

A 10 éves várakozási idő leteltét követően a tagsági jogviszony megtartása mellett az egyéni számla hozamtartalma adó- és járulékmentesen felvehető, míg a tőkerész felvételét személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli.

A 10 éves várakozási idő leteltét követően az egyéni számlakövetelés 50%-a hitelfedezetként felhasználható az OTP Bank Nyrt. kedvezményes, forint alapú személyi kölcsön felvétele esetén. A személyi hitel az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban igényelhető, a hitel feltételeit a bank aktuális hirdetménye tartalmazza.

7. Milyen feltételei vannak a tagi kölcsönnek?

Tagi kölcsönt az a pénztártag igényelhet, aki legalább 3 éve létesített tagsági jogviszonyt, az elmúlt 1 évben nincs tagdíjhátraléka, nem volt még tagi kölcsön érvényesítése.  A tagi kölcsön összege minimum 50.000 Ft, maximum az egyéni számla egyenlegének 30%-a. A tagi kölcsön kamatának mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat +5%, amit a tagi kölcsön folyósításakor von le a Pénztár a folyósított összegből.
Futamidő egy év. A tőkeösszeg visszafizetése egy összegben válik esedékessé a futamidő végén.

8. Milyen feltételei vannak az egyéni számla hitelfedezetkénti igénybevételének?

A 10 éves várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után Ön az egyéni számláján lévő összeg 50%-át hitelfedezetként használhatja fel. Ennek kapcsán az OTP Bank kedvezményes, forint alapú személyi kölcsönt kínál pénztártagjai részére. A konstrukció előnye az, hogy a számlaegyenlegen lévő megtakarítás további hozamot biztosít. A legfeljebb 11 éves futamidő alatt csak a hiteldíjat kell törleszteni, a tőkét a lejárat végén egy összegben kell visszafizetni. (Öpt. 47. §)
A személyi hitel az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban igényelhető, a hitel feltételeit a bank aktuális hirdetménye tartalmazza.

9. Mit tehetek, ha nem telt le a 10 év, ezért a tagságomat nem szüntethetem meg, de nem tudom a tagdíjat fizetni?

Tagsági jogviszony a 10 éves várakozási idő előtt csak a nyugdíjkorhatár elérésekor szüntethető meg. Amennyiben nem tudja a pénztártag a tagdíjat fizetni, úgy az egyéni számla hozamából levonásra kerül a mindenkori egységes havi tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó része (őrzési díj), ami 2017-ben maximum 4.000 Ft.

10. Örökös illetve Kedvezményezett részére történő kifizetés adómentes-e, milyen nyomtatvány szükséges hozzá?

Adó és járulék mentes a kedvezményezett és az örökös részére történő kifizetés.

Nyomtatványok (pénztár honlapján a nyomtatványok menüpontból letölthető):

  • Kedvezményezett/Örökös részére történő kifizetés igénylése
  • Azonosítási adatlap (a nyomtatványokhoz kell csatolni)
  • a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata

Örökös/Örökösök esetén a jogerős hagyatékátadó végzés vagy az örökösödési bizonyítvány másolatát.

Az örökös/kedvezményezett kérheti az örökölt összeg önkéntes nyugdíjpénztári számlájára történő átvezetését is

  • a Pénztárban lévő egyéni számlára a tagdíjfizetés folytatásával, vagy anélkül, illetve
  • más önkéntes nyugdíjpénztárban levő egyéni számlájára átutalással.

11. Hány választható portfóliót működtet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár?

Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja a kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően 6 befektetési stratégia közül választhat annak érdekében, hogy nyugdíjcélú megtakarítása elvárásainak leginkább megfelelő mértékben gyarapodhasson (Kockázatkerülő, Klasszikus, Óvatos, Kiegyensúlyozott, Növekedési, Dinamikus).

12. Mi a portfólióváltás folyamata, és mennyibe kerül?

Portfólióváltást nyomtatvány megküldésével lehet kezdeményezni. A nyomtatványt postai úton, eredetiben kell megküldeni, vagy a személyes ügyfélszolgálaton lehet leadni. A Pénztár a portfólióváltást a kérelem beérkezését követő 10. munkanapon (annak a munkanapnak az árfolyamával) hajtja végre. A határidőbe a beérkezési nap nem számít bele.

Két portfólióváltás között 10 munkanapnál kevesebb idő nem telhet el.

Belépéskor kötelező a portfolióválasztás.

A későbbi portfolióváltások esetén az átvezetésre kerülő összeg 1 ezreléke maximum 2000 Ft kerül levonásra a számláról.

13. Ha a munkáltató hozzájárulást fizet az önkéntes nyugdíjpénztárba a pénztártag részére, az után jár adó-visszatérítés?

Nem. Az adó-visszatérítés az egyéni befizetések után, illetve a munkáltatótól, egyéb támogatótól kapott adományok, támogatások után vehető igénybe.

14. A munkáltatótól kapott adományt milyen közteherviselési kötelezettség terheli?

A munkáltatótól kapott támogatás munkavállaló/pénztártag számára egyéb jövedelem, amelynek 82%-a után személyi jövedelem adó (15%) és egészségügyi hozzájárulás (22%) fizetési kötelezettsége keletkezik. (SZJA törvény 28 §. és EHO törvény 3 §.)

15. Mi a teendő adatváltozás esetén?

Pénztárunknál írásban tudja bejelentett adatait módosítani. A név, lakcím és a tagdíjvállalás módosítására formanyomtatvány áll rendelkezésre, melyek letölthetők a honlapról. Fontos, hogy a fenti adatokban történt változásokat minél hamarabb jelezze pénztárunk részére - faxon (06-1-429-7435) postán (1370 Budapest, Pf. 369.).

16. Hogyan tudom egyenlegemet lekérdezni?

Egyéni számlájának napi egyenlegét és számlaforgalmát lehetősége van a www.otpportalok.hu oldalon, az OTP Direkten, illetve a +36 1 3666 555-ös telefonszámon lekérdezni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a lekérdezett egyenleg nem egyezik meg a lekérdezés napjának egyenlegével, hanem az azt 5 munkanappal megelőző nap portfoliós árfolyama szerinti összeget mutatja. Minden pénztártag évente egyszer – év elején – térítésmentesen kap tájékoztató levelet egyéni számlájáról.

17. Tagdíjbefizetés történhet csoportos beszedési megbízással (inkasszóval)?

A Nyugdíjpénztárnál a tagdíjbefizetések csoportos beszedési megbízással is teljesíthetőek, amelynek kezdeményezése történhet  közvetlenül a pénztártag számlavezető bankjában vagy közvetlenül a Nyugdíjpénztár részére megküldött csoportos beszedési megbízás nyomtatványon is. A megbízás a Nyugdíjpénztár honlapján a nyomtatványok között elérhető, ahol  pénztártagi azonosítóként a 11 jegyű okiratszám utolsó 10jegyét kell feltüntetni a sikeres megbízás és lehívás érdekében.

Fontos tudni, hogy amennyiben a pénztártag nem ad meg limit összeget a csoportos beszedési megbízáson, úgy a továbbiakban bármilyen változást elegendő a Nyugdíjpénztár részére – akár elektronikus levélben – megküldeni és ennek alapján a pénztár a változást átvezeti a nyilvántartásán.

A rendszeres csoportos beszedési megbízás alapján a tárgyhavi tagdíj lehívását havonta két alkalommal kezdeményezi a Nyugdíjpénztár a pénztártagok bankszámláján. Első alkalommal minden hónap 3-a és 10-e között, második alkalommal – csak abban az esetben, amennyiben első alkalommal nem teljesül - minden hónap 20-a és 25-e között.

A tárgyhavi tagdíjak beszedését – fedezet hiány esetén – további két alkalommal kezdeményezi meg lehívni a Nyugdíjpénztár.

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Tájékozódhat egyéni számlájának adatairól.

Iratkozzon fel, hogy első kézből értesüljön aktuális híreinkről!

Adatkezelési tájékoztató

Tekintse meg Adatkezelési Tájékoztatónkat az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárral tagsági jogviszonyt létesítők tájékoztatása érdekében.

Utolsó módosítás dátuma:
2016. december 28.