Postás Tagozat

Oldal nyomtatása

Az OTP Országos Egészségpénztár Postás Tagozatának megalakulása

2012. december 12-én 32 alapító taggal megalakult az OTP Egészségpénztár Postás Tagozata. A tagozat megalakulását az OTP Egészségpénztár Igazgatótanácsa 1/2013.(I.21.) sz. IT határozatával jóváhagyta.

A tagozat működési rendjét meghatározó tagozati szabályzat    

A tagozathoz az OTP Egészségpénztár azon tagjai csatlakozhatnak, akik korábban a Postás Egészségpénztár tagjai voltak, illetve azok, akik a Magyar Posta Zrt. munkavállalói.

Csatlakozási nyilatkozat    

2012. október 1-jével a Postás Egészségpénztár beolvadt az OTP Egészségpénztárba

Információk új Pénztártagjaink számára

Az OTP Egészségpénztár a 200 ezer főt meghaladó taglétszámával, a 8 milliárd forint fölötti éves tagdíjbevétellel és a 9 milliárdos vagyonnal Magyarország piacvezető egészségpénztára. Az OTP Egészségpénztár alapvető céljai között az egészséges életmódra való nevelés és az egészségkultúra fejlesztése szerepel. A célok megvalósulása érdekében folyamatos fejlesztéseinkkel és a tagok kényelmét szolgáló újításainkkal kívánunk hozzájárulni, hogy tagjaink a legkiválóbb szolgáltatásokhoz jussanak hozzá, és ennek eredményeképpen az egészség a tudatos életforma részévé váljon, elősegítve ezzel a produktívabb munkavégzést is. Őszintén bízunk benne, hogy mind taglétszámban, mind tapasztalatokban, mind gondolatokban megerősödve még magasabb szintű szolgáltatásokat nyújthatunk, egyesítve mind a két előd Pénztár erényét.

Az OTP Egészségpénztár a Postás Egészségpénztár jogutódja lesz, ezért a pénztártagok személyes és egyéb (pl. orvosi javaslat) adatai, valamint a pénztártagok egyéni számlájának forgalma automatikusan átkerül az OTP Országos Egészségpénztár nyilvántartási rendszerébe. A beolvadásra tekintettel, a 2012. szeptember 30-án a Postás Egészségpénztárban elérhető egyenleg teljes egészében (mindenféle adó, egyéb közteher vagy költség levonása nélkül 100 %-os mértékben) átkerül a pénztártag OTP Egészségpénztárnál vezetett új számlájára. Fontos megemlíteni az egyesüléssel kapcsolatosan, hogy a beolvadással érintett pénztártagokat nem terheli sem a belépési díj, sem a kártyadíj.

Új tagság számok

a pénztártagok tagsági azonosító jele megváltozik

Ahogyan már a június-szeptember időszakban küldött tájékoztató levelinkben is jeleztük, az egyesülést követően a pénztártagok tagsági azonosító jele megváltozik. A könnyebb átállás érdekében a tagok azonosítóját az alábbi egyszerű algoritmussal képezzük:

A Postás Egészségpénztárnál használt 5 jegyű tagkód elé 2 betű (EP) és 4 szám (1280) kerül. Például amennyiben egy tagnak a Postás Egészségpénztárnál 12345 volt a tagkódja, abban az esetben az új tagsági azonosítója „EP128012345” lesz az OTP Egészségpénztárnál.

Felhívjuk azon tagjaink figyelmét, akik a beolvadást megelőzően már az OTP Egészségpénztár tagjai is voltak, hogy nekik nem változik a korábbi OTP Egészségpénztárnál megadott tagsági okiratszámuk.

A tagsági okiratszámra – vásárláskor vagy szolgáltatás igénybevételekor – a számla kiállításánál, és a számlaforgalom lekérdezésénél is szüksége lesz, ezért kérjük, ezt mindig tartsa magánál.

Egészségpénztári kártya (OTP Cafeteria kártya) és egyenleg

Egészségpénztári kártya (OTP Cafeteria kártya) és egyenleg

A Postás Egészségpénztár által kiadott kártyákon az egyenleg 2012. szeptember 30-ig érhető el. Ezen dátumot követően a kártyák egyenlege letiltásra kerül annak érdekében, hogy az adatok biztonságosan kerülhessenek át az új számlákra. A régi kártyákat az új OTP Cafeteria kártyák váltják fel melyek legkésőbb október 31-ig postázásra is kerülnek. A beolvadás miatt az OTP Egészségpénztár nem számít fel kártyadíjat a kártyák legyártásával és postázásával kapcsolatosan. Az új kártyák 3 évig lesznek érvényesek, melyet használat előtt aktiválni is szükséges. Az OTP Cafeteria kártyán az egyenlegek az adatok könyvvizsgáló által történő jóváhagyását követően lesz elérhető, mely legkésőbb november 1-jéig megtörténik.

Azon Pénztártagok, akik már az OTP Egészségpénztár tagjai voltak, most nem kapnak új kártyát, hanem a régit használhatják tovább. Azon Pénztártagok, akik már rendelkeztek OTP Cafeteria kártyával - egyéb juttatások kapcsán (étkezési utalvány vagy iskolakezdési támogatás) - szintén nem kapnak új kártyát, hanem számukra megnyitásra kerül a kártyán egy ún. "új, egészségpénztári zseb", amelyről már az OTP Egészségpénztárnál nyilvántartott egyenlegük is elérhető lesz.

Október hónap folyamán, amikor a Pénztártagok a Postás egészségpénztári kártyájukat már nem tudják használni és még az OTP Cafeteria kártyája sem érkezett meg (vagy nincsen rajta egyenleg), addig kérjük, hogy minden esetben készpénzfizetéssel és számlakéréssel rendezzék egészségpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásaikat.

A Pénztártagok az OTP Cafeteria kártyájukat továbbra is használhatják a már megszokott helyeken, hiszen az OTP Egészségpénztár kezdeményezte a szolgáltató szerződések megkötését azon szolgáltatókkal, akikkel október 1-jét megelőzően még nem volt szerződése.

matrica

Amennyiben a fentiek ellenére mégis olyan szolgáltatóval találkozik, ahol szeretné a kártyáját használni, de arra nincsen lehetőség, akkor ennek tényét jelezze az OTP Egészségpénztár felé e-mailben (info@otpep.hu), annak érdekében, hogy a szerződés megkötését kezdeményezhessük. Az OTP Egészségpénztárral szerződött Szolgáltatók, valamint a több mint 6.000 OTP Cafeteria Kártya elfogadóhely listáját, és az általuk nyújtott kedvezményeket megtalálja az OTP Egészségpénztár honlapján a Partnerkereső menüpont alatt vagy érdeklődhet ügyfélszolgálatunkon, telefonon és e-mailben is.

A főkártyák mellett 3 darab társkártya igénylésére is van lehetőség az OTP Egészségpénztár Kártyaszabályzatában meghatározott kibocsátási díj (2.900 Ft) megfizetése mellett. Az igényléshez szükséges nyomtatványt az alábbi linken találja.

Befizetések, bankszámlaszám

Kérjük, hogy 2012. október 1-jétől az egyéni, ill. munkáltatói befizetéseket az alábbi számlaszámra szíveskedjenek teljesíteni:
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11703006-20411440
Egyéni tagdíjbefizetéskor/átutaláskor a „Közlemény" rovatban továbbra is szíveskedjenek feltüntetni nevüket, valamint új tagsági számukat (vagy adószámukat) is.

A pénztári befizetéseit banki átutalással, csekken vagy csoportos beszedési megbízással is teljesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy még amennyiben a korábbi Postás Egészségpénztár bankszámlaszámára indította az átutalását, akkor az összegek még átvezetésre kerülnek 2012. decemberig az OTP Egészségpénztár számlájára, de kérjük, hogy az adatok módosításáról haladéktalanul gondoskodjon.

Az egyesülést követően lehetőség nyílik az egészségpénztári tagdíj csoportos beszedési megbízás útján történő levonására is. Az ehhez szükséges nyomtatvány honlapunk nyomtatványok menüpontjából letölthető.

Kedvezőbb tartalékfelosztás

Az egyesülést követően a befizetések tartalékok közti felosztása az alábbi módon változik:

Pénztári befizetések (tárgyévi)   Fedezeti alap  Működési alap  Likviditási alap 
0 – 100.000,- Ft közötti összeg   92%  7,9%  0,1% 
100.001,- Ft-tól, az e feletti összeg   96%  4,0%  0,0% A fedezeti tartalék a pénztártagok forintban vezetett egyéni egészségszámlájának összessége, amely a szolgáltatások finanszírozására szolgál és teljes mértékben felhasználható a szolgáltatások igénybevételére.

A támogatói adomány összegének 97%-a kerül a fedezeti alapba és 3 %-a a működési alapban.

Nyomtatványok

Pénztárunk honlapjának nyomtatványok menüpontjában megtalálja mindazon dokumentumokat, melyekre szüksége lehet a pénztárral kapcsolatos ügyeinek intézésében, mint például:

  • nyomtatvány a kieső jövedelem igényléséhez,
  • csoportos beszedési megbízás,
  • orvosi javaslat,
  • társkártya igénylőlap,
  • lekötés,
  • változás bejelentő,
  • alapszabály, vagy egyéb szabályzatok...

Számlák kiállítása és kifizetése

Kérjük, hogy 2012. október 1-jét követően a számlákat az alábbiak szerint szíveskedjenek kiállíttatni:
OTP Egészségpénztár, 1051 Budapest, Mérleg u. 4.
Pénztártag neve és azonosítója (okiratszám/ kártyaszám, adóazonosító jel vagy cím), amennyiben a kedvezményezett veszi igénybe a szolgáltatást, akkor a kedvezményezett nevét és TAJ számát.

A fentieken túlmenően a számlákon szerepelni kell mind a termékek, mind a szolgáltatások pontos megnevezésének. Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a konkrét szolgáltatás feltüntetése is szükséges.

Az így kiállított számlát Ön személyesen juttathatja el az OTP Egészségpénztár Ügyfélszolgálatára (1051 Budapest, Mérleg u. 4.) vagy postai úton, megjelölt küldeményként küldheti el az Egészségpénztár levelezési címére (1369 Budapest 5. Pf: 362.).

A pénztártagok által október 1-jét megelőzően beküldött, de még ki nem fizetett számlák szintén átadásra kerülnek az OTP Egészségpénztárnak, ahol a kifizetések a fedezet rendelkezésre állásának függvényében megtörténnek. Tájékoztatjuk Pénztártagjainkat, hogy amennyiben egy számla fedezet hiányában nem kifizethető, akkor a számla mindaddig kifizetésre fog várakozni, ameddig a kiegyenlítéshez szükséges egyenleg rendelkezésre nem áll a Pénztártag egyéni számláján, a későbbi kifizetés a fedezet rendelkezésre állásakor automatikusan megtörténik.

Pozitív változás a számlák kifizetésével kapcsolatosan, hogy az OTP Egészségpénztárnál 20 helyett 15 munkanap alatt már megtörténik a készpénzes számlák kifizetése. Az adott évi készpénzes számlák esetén a benyújtási határidő a tárgyévet követő év március 31.

A számlák elszámolásával kapcsolatos eltérés az is, hogy míg a Postás Egészségpénztárnál bankszámlára utalás 2.500,- Ft felett és postai kifizetés 5.000,- Ft felett volt lehetséges, addig az OTP Egészségpénztár 5.000,- Ft feletti kifizetéseket teljesít egységesen.

Egyenleg és részletes számlainformáció

Egyenleg és részletes számlainformáció

Honlapunkon regisztráció után részletes információt talál számlája alakulásáról, befizetéseiről, kifizetéseiről az Egyenleg és számlaforgalom menüpontban. A Pénztártagok számára az információk 2012. november 1-jétől lesznek elérhetőek és visszamenőlegesen a 2012. év teljes forgalma lesz lekérdezhető. Javasoljuk, hogy a Számlaforgalom Lekérdező Rendszerünkben iratkozzon fel Hírlevelünkre is, vagy kövessen bennünket a Facebookon annak érdekében, hogy időben értesülhessen szolgáltató partnereink által nyújtott kedvezményekről és az OTP Egészségpénztár akcióiról, rendezvényeiről.

Egyenlegét lekérdezheti telefonon is az OTP Cafeteria vonal (+36-1-3666-555) segítségével:

  • OTP Egészségpénztár szolgáltatásai (1-es gomb) menüpontján belül
  • az 1-es ponton (egyenleglekérdezés) keresztül.

Az azonosításhoz az OTP Cafeteria Kártya számának utolsó 10 számjegye és TeleKódja szükséges.

A teljeskörű működés a volt Postás Egészségpénztári tagok számára november 1-jétől (a törzs és a forgalmi adatok átvétele után) garantált.

Postás tagozat

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az év végéig, önkéntes alapon várhatóan megalakításra kerül a Postás Tagozat az OTP Egészségpénztáron belül, ezzel is kiemelt figyelmet fordítva a beolvadó Postás Egészségpénztár tagságára. Kérjük, hogy figyelje honlapunkat és keresse az ezzel kapcsolatos híreket, információkat. A tagozat egyrészt abból a célból formálódik, hogy segítse a postai dolgozókkal történő közvetlen kapcsolattartást és kommunikációt, másrészt, hogy segítse megőrizni a jogelőd, Postás Egészségpénztár emlékét.

Elérhetőségek

Elérhetőségek

Székhely és személyes ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Váci út 80. (OTP Bankfiók)
Levelezési cím: 1369 Budapest 5, Pf.: 362
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-3666-555
OTP Cafeteria vonal: (egyenleg lekérdezés) 06-1-3666-555
Telefax: 06-1-429-7478
E-mail: info@otpep.hu
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11703006-20411440
Facebook: www.facebook.com/otpep

Bízunk benne, hogy a jelen tájékoztatóban sikerült minden lényeges kérdésre választ adnunk. Amennyiben mégis lennének további kérdései, akkor kérjük, hogy forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a fenti elérhetőségek bármelyikén, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre. Felhívjuk figyelmüket, hogy kollégáink az egyéni számlaforgalommal kapcsolatos kérdésekben 2012. november 1-jétől tudnak segítséget nyújtani a beolvadó tagoknak.

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
Ep híres játék
EP App
Egyszerű, gyors - Bankkártyás fizetés az otpportalok.hu oldalon
Gólyaváró
Adó-visszatérítés
Egyenleg- és számlaforgalom
Egyenleg

Kitölthető online belépési nyilatkozat

Partnereink aktuális ajánlatait, akcióit tekintheti meg!

Itt megtalálja szolgál- tatóink listáját és a kártyaelfogadó helyeket!

Munkatársaink várják az Ön hívását!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Tudásbank
Postás Tagozat

A gyakran feltett kérdé- sekre válaszolunk!

Utolsó módosítás dátuma:
2018. november 06.