Teendők a Pénztártag halála esetén (Tagsági jogviszony megszűntetésének kezdeményezése)

Oldal nyomtatása

A Pénztártag halála esetén a tagsági jogviszony megszűnik, egyéni számlájának egyenlegét a haláleseti kedvezményezett(ek) - a rendelkezés százalékában -, illetve annak hiányában a törvényes örökös(ök) kapja/kapják meg. A jelenleg hatályos jogszabályi előírások alapján az önkéntes pénztári megtakarítás nem képezi a hagyaték részét. Az egyéni számlán nyilvántartott egyenleg felhasználásáról a pénztártag által megjelölt haláleseti kedvezményezett, jelölés hiányában a törvényes örökös rendelkezhet. Az egyéni számlán lévő követelés felvehető:

  • egy összegben bankszámlára utalással vagy lakcímre történő kézbesítéssel /1.000 Ft felett/, illetve
  • saját néven a Pénztárban hagyható, vagy akár
  • más azonos típusú pénztárba is kérhető.

A pénztártag halálát a halotti anyakönyvi kivonat másolatának megküldésével lehet a Pénztárhoz bejelenteni.

  1. Amennyiben történt haláleseti kedvezményezett jelölés, akkor a bejelentést követően a Pénztár írásbeli felhívást küld a jogosultnak. A kedvezményezettnek 30 napon belül kell megtennie a jogosultság igazolásához szükséges nyilatkozatokat a Rendelkezés és Azonosítási Adatlap nyomtatványon, melynek kedvezményezettenként egy eredeti (tanuk által is) aláírt példányát, valamint a személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát a Pénztár részére kell megküldeni.

    Amennyiben a kedvezményezett 30 napon belül nem nyilatkozik, akkor a Pénztár úgy jár el, mintha a kedvezményezett a követelés egyösszegű felvétele mellett döntött volna, és a követelés összegét – az esetlegesen felmerülő költségek és követelések összegével csökkentve – a kedvezményezett javára, a lakóhelye szerint illetékes járásbíróságnál a negyedévet követő 50. napig bírói letétbe helyezi.

    Kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képviselő személyének az ellenőrzéséhez szükséges továbbá az ezt igazoló hivatalos dokumentum (gyámhatósági végzés) másolatának megküldése is.(Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát meghaladó összeg esetén a gyámhatóság jogerős végzés eredeti példányának csatolása szükséges.)

  2. Amennyiben nem történt haláleseti kedvezményezett jelölés, akkor a törvényes örökös(ök)nek a Rendelkezés és Azonosítási Adatlap örökösönként egy-egy eredeti (tanuk által is) aláírt példányát, a jogerős hagyatéki végzést vagy öröklési bizonyítványt, valamint a személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát kell a Pénztár részére megküldenie.

A Pénztár tagsági jogviszony megszűnése esetén a rendelkezésre álló egyenlegből 4.000,-Ft elszámolási költséget von le.
A Pénztár 1.000,-Ft alatti kifizetést esetén kizárólag bankszámlára teljesít.

Az elszámolás a hiánytalanul beérkezett dokumentumok Pénztár általi kézhezvételét követő
15 naptári napon belül történik meg.

Megjegyzés: Hiánypótlás esetén a Rendelkezés és Azonosítási Adatlap nyomtatványon kívül minden további dokumentum faxon, vagy e-mailen is megküldhető, amennyiben azon az adatok olvashatóak.

 
Vissza a pénztárválasztó oldalra
EP App
Egyszerű, gyors - Bankkártyás fizetés az otpportalok.hu oldalon

Lekérdezheti aktuális egyéni egészségszám- lája egyenlegét!

Nyomon követheti egyéni egészség- számlája alakulását!

Itt megtalálja szolgál- tatóink listáját és a kártyaelfogadó helyeket!

Partnereink aktuális ajánlatait, akcióit tekintheti meg!

Iratkozzon fel, hogy első kézből értesüljön aktuális híreinkről!

Aktuális nyomtatványa- inkat töltheti le!

Utolsó módosítás dátuma:
2016. október 05.